Anthony in Australië

Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd om te spreken over ethiek, journalistiek en privacy in Sydney, Australië. In oktober 2017 sprak tijdens de ‘walking the line‘ conferentie van de International Assosiation of Privacy Professionals in Australia and New Zealand.  Tijdens deze interactieve sessie die werd geco-host door Brett Winterford, gaf ik mijn visie over de dunne lijn waar Find my Phone op balanceerde op ethisch en privacy niveau en het belang van de film vanuit het awereness en journalistiek perspectief. Daarnaast ging ik in op het gevaar van spionage en tunnelvisie.

A little while back I was invited to talk about ethics, journalism and privacy in Sydney, Australia. In October 2017 I spoke during the ‘Walking the Line’ summit of the International Assosiation of Privacy Professionals in Australia and New Zealand. During this interactive session which was co-hosted by Bett Winterford, I give my vision about the thin line on which “Find my Phone” balanced on privacy and ethical level and the importance of the film in a awareness and journalistic perspective. Besides that I also talked about the risks of surveillance and tunnel vision.


0 Comments

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Geef een reactie